ගමන් මඟ2 comments:

  1. MEMA UTHUM KARRYAYA IDIRIYATA GENA YAAMATA "HELA VIJAYA" SANVIDHANAYATA SHAKTHIYA DAIRRYAYA LABEWAAI PATHAMI.

    ReplyDelete
  2. මේ උතුම් පුණ්‍යමය සත්කාරය ඉදිරියටම කරගෙන යාමට ඔය කරන්නාවු පිං හේතු වාසනා වේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කරමි

    ReplyDelete

ඔබේ අදහස් අගයමු